2
#
TOLLARE TRANSPORT

Lastvilliga, sjösäkra arbetsbåtar.
Arbetsbåtar i alla storlekar ifrån 5,80 m till 8,50 m.
Större båtar offereras gärna. Levereras även i halfabrikat.

Våra kunder:
Kustbevakningen, Brandförsvaret,
Sjö Taxi mfl.

Kontakta oss för mer information!